Om oss

När Effektiv Löneservice AB grundades 2011 av Mia Sjöström och Susanne Vickers hade vi tillsammans mer än 40 års erfarenhet av löneadministration från både små och stora företag. Med Effektiv Löneservice ville vi bli någonting nytt på marknaden; framåtsträvande löneadministratörer som verkligen bryr sig om den personliga kontakten. Vi arbetar efter ett strikt regelverk men har alltid i åtanke att det faktiskt är människor vi arbetar med. Målsättningen är att kunden ska känna sig trygg med oss och veta vem de kan vända sig till. Våra kärnvärden grundar sig därför i mänsklig närvaro, kompetens och en stor glädje inför det vi gör allra bäst.

Vi arbetar i huvudsak inom två olika områden. Det ena är som konsulter där vi hyrs in och arbetar på plats på ert företag. Som konsulter arbetar vi bland annat med administration för löner, human resources och systemfrågor. Vi kan även vägleda er vid systembyten och processöversyner. Vi älskar att nätverka och kan agera bollplank i många viktiga frågor inom löneadministration. Vår långa erfarenhet i branschen gör att vi har den kompetens som krävs för att göra ett riktigt bra jobb.

Det andra området är vårt uppdrag som löneservicebyrå. Här tar vi som specialister hand om allt som rör lönehantering på ert företag. Vi tillhandahåller systemet ni använder och erbjuder en helthetslösning för att ni i största mån ska slippa tänka på skötseln av löner. Vi erbjuder ett paket till ett fast enhetspris där inga extra kostnader tillkommer. Att låta oss göra jobbet är enkelt, säkert och effektivt.