Våra tjänster

Har era anställda lönefrågor ni inte kan svara på? Tar reseräkningarna lång och dyrbar arbetstid för er att sammanställa? Vi hjälper er med stora och små frågor som rör löneadministration, oavsett ändamål. Vi använder det lönesystem vi bedömmer motsvarar era önskemål och behov.

Våra tjänster håller alltid professionell kvalitet och tilgodoser en rad olika behov. Vi arbetar i första hand med lönehantering, tidredovisning och reseräkningar men kan också erbjuda:

  • Rapporter
  • Processöversyn
  • Schemaläggning
  • Arbetsgivarintyg
  • Inkomstintyg
  • Statistik
  • Utbildningsadministration
  • Effektiviseringsprojekt